Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ;

Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Aydın’lı genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak; sosyal ve siyasal sorumluluklarını, danışma ruhunu geliştirmek, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak için eğitim ve kültürel etkinlikler yapmak.

 

VİZYONUMUZ;

Üyelerinin çıkar ve menfaatlerini korumak amacıyla yayınlar çıkarmak, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlik yapmak, ülkeye sesini duyurmak için federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği içinde olmak.