Gesifed Hakkında

2012 yılında bir araya gelen, iş dünyası temsilcisi bir grup STK başkanı, ülke kalkınmasının bölgesel kalkınmadan geçtiğinin bilincinde olarak, TR32(DENİZLİ, MUĞLA, AYDIN) bölgesinde, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, düşünce ve hareket birliği sağlayan işinsanları derneklerini aynı çatı altında toplamaya karar vermişlerdir.

DESİAD (Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği), DEGİAD (Denizli Genç İş Adamları Derneği), BESİAD (Bodrum Esnaf, Sanayici ve İşadamları Derneği), DENİZLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İş ve Meslek Kadınları Derneği), GİKAD (Girişimci kadınların Desteklenmesi Derneği) nin kurucu üye olarak katılımlarıyla 29 Şubat 2012 tarihinde GESİFED’i kurmuşlardır. Açık adı GÜNEY EGE SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI FEDERASYONU olan GESİFED’e 28 Temmuz 2012 tarihinde de TÜSİAD dahil olmuştur. Böylece GESİFED ülkemizin en büyük işinsanı derneğinin gücünü ve birikimini de yanına almıştır. Hemen ardından merkezi AYDIN’da bulunan AGİKAD (Aydın Girişimci Kadınlar Derneği) ve 2015 yılında DİMSİAD (Denizli İnşaat Malzemesi Satıcıları Derneği) GESİFED’e üye olmuştur. 2017 yılında ise BESİAD (Bodrum Esnaf, Sanayici ve İşadamları Derneği) ile DİGİAD (Didim Genç İşadamları Derneği) GESİFED ailesine katılmıştır.

GESİFED, 9 üye derneği ile Aydın-Muğla-Denizli üçlemesinde geniş tabanlı örgütlenme idealine bir adım daha yaklaşmıştır.

Ulu önderimiz Atatürk’ün çizdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti vizyonuna ulaşmak amacıyla bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yerel bazda kalkınma dinamikleri yaratarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlan GESİFED, evrensel iş etiği ilkelerine bağlı kalarak bölgemizin ülke ekonomisindeki payını artırmak amacıyla projeler üretmektedir.

GESİFED kuruluşunun hemen ardından TÜRKONFED Ailesi mensubu olmuş, TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU’na üye olmuştur.

2004 yılında Konfederasyon niteliği kazanan TÜRKONFED Ailesi,
2004 yılında 6 olan üye federasyon sayısını 2014 de 22’ye, dernek sayısını 60’dan 151’e çıkarmıştır. Günümüzde TÜRKONFED Çatısı altında; 25 federasyon ve 190 dernek üzerinden, 24,100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır. 26 Kalkınma Ajansı bölgesine koşut 26 bölgesel federasyon hedefi ve sektörel çeşitliliği artıracak yeni federasyonlaşma çalışmalarına devam etmektedir.

Ülkemizin her bölgesinde temsil edilen TÜRKONFED, Kasım 2014’de BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİNİ açmıştır ve ülkemizin vazgeçemeyeceği AVRUPA BİRLİĞİ perspektifinin bir sonucu ve ödülü olarak AVRUPA ESNAF, SANATKAR VE KOBİ Birliği’ne (UEAPME) üye olmuş, temsil gücünü Avrupa Birliği’ne taşımıştır. Merkezi Brüksel’de bulunan ve Avrupa’da KOBİ’lerin sesi olarak kabul edilen UEAPME üyeliğiyle TÜRKONFED, Avrupa’da 12 milyon işletmenin bağlı bulunduğu 80 örgütün üyesi olduğu bir ağın parçası olma fırsatını elde etmiştir. GESİFED de bu geniş örgüt ağına sahip Konfederasyonun bir üyesi olması sebebiyle, KONFEDERASYON’un tüm olanaklarından yararlanmakta ve Konfederasyon aktivite-görüş ve politikalarına katkı koymaktadır. Yolculuğuna, döneminde DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn.Mehmet Salih BAŞÖZ’ün kurucu başkanlığında başlayan GESİFED, 2014-2018 yılları arasında yolculuğuna Gültekin Okay SALGAR ile devam etmiş, 28.02.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Gültekin Okay SALGAR, Başkanlık görevini Av. Aysun Nalbant’a devretmiştir.

Geçekleştirilen Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapıldı. Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu olan GESİFED’in ismi, iş dünyasında yer alan kadınların varlığının ve gücünün yok farz edilmemesi gerektiği düşünceleriyle, ayrıca bünyesinde üye olarak 3 iş kadını derneğini de barındırması nedeniyle, adındaki “iş adamı” ibaresini kaldırdı. Genel Kuruldaki tüm katılımcı dernek delegeleri, aynı düşüncede birleşerek oybirliği ile federasyonun adını ” GÜNEY EGE SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU” olarak değiştirdi.