Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Aydın’lı genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak; sosyal ve siyasal sorumluluklarını, danışma ruhunu geliştirmek, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak için eğitim ve kültürel etkinlikler yapmak.

Vizyonumuz

Üyelerinin çıkar ve menfaatlerini korumak amacıyla yayınlar çıkarmak, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlik yapmak, ülkeye sesini duyurmak için federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği içinde olmak.